skip to Main Content

Prawo rodzinne:

 • rozwód;
 • separacja;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;
 • podział majątku wspólnego;
 • alimenty na rzecz dzieci, byłych małżonków, rodziców;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • władza rodzicielska;
 • kontakty rodziców i dziadków z dziećmi;
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • przysposobienie
Back To Top