skip to Main Content

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę;
 • naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
 • dochodzenie zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • zakaz konkurencji;
 • wypadek przy pracy i choroby zawodowe;
 • odprawa rentowa lub emerytalna;
 • odprawa pośmiertelna;
 • odprawa pieniężna za rozwiązanie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia;
 • odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika;
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 • zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy
Back To Top