skip to Main Content

Prawo karne:

  • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu;
  • bójka i pobicie;
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przemoc w rodzinie – znęcanie fizyczne i psychiczne;
  • zniesławienie, zniewaga;
  • przestępstwa przeciwko mieniu – kradzież, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo;
  • wyrok łączny;
  • odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego;
  • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym,
  • reprezentacja w postępowaniu karno – skarbowym
Back To Top