skip to Main Content

Prawo administracyjne:

  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców;
  • tworzenie i opiniowanie umów;
  • sprawy o zapłatę
Back To Top