skip to Main Content

Prawo administracyjne:

  • reprezentacja przed organami administracyjnymi;
  • reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
  • reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzenie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych
Back To Top