Prawo rodzinne

– sprawy o rozwód,
– sprawy o separację,
– unieważnienie małżeństwa,
– ustanowienie rozdzielnośćci majątkowej pomiędzy małżonkami,
– podział majątku wspólnego,
– alimenty na rzecz dzieci, były małżonków, rodziców,
– ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
– władza rodzicielska,
– kontakty rodziców i dziadków z dziećmi,
– ustalenie miejsca pobytu dziecka,
– przysposobienie,
– opieka,
– kuratela.

© Copyright 2015 Kancelaria Adwokacka Katarzyna Rusiecka.

Scroll to top