Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

– niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
– rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
– naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
– zapłata wynagrodzenia za pracę,
– ustalenia istnienia stosunku pracy,
– wydanie i sprostowania świadectwa pracy,
– zakaz konkurencji,
– wypadek przy pracy i choroby zawodowe,
– odprawa rentowa lub emerytalna,
– odprawa pośmiertelna,
– odprawa pieniężna za rowiązanie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia,
– odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika,
– ustalenie stopnia niepełnosprawności,
– zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy.

© Copyright 2015 Kancelaria Adwokacka Katarzyna Rusiecka.

Scroll to top