Prawo administracyjne

– reprezentacja przed organami administracyjnymi,
– reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
– reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– sporządzenie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych.

© Copyright 2015 Kancelaria Adwokacka Katarzyna Rusiecka.

Scroll to top